Tags

, , ,

Oproep tot oproer

Op alle plaatsen waar recentelijk voor een parlement of een president moest gekozen worden bleek het wetgevende huis te klein ( lees oubollig, voorbijgestreefd, inflatoir). Wij staan hier nog anderhalf jaar van een plebiciet ofte stembusgang. Behalve de erruptie van de PTB in Wallonië is er geen alternatief dat zich aanbiedt. Vandaar deze oproep: wie maakt het verschil.
Maar eerst even de bakens uitzetten.

1. Moet er zonodig dringend democratische verandering komen.

Het antwoord is JA want regeringen worden hier gevormd door bestaande partijen. Ze worden pas geïnstalleerd als men zich verzekerd weet van een meerderheid in de kamers. Nochtans hoort een parlement de regering te CONTOLEREN. Dat is de facto een sluipende schending van de scheiding der machten (wetgevend en uitvoerend). Laat het parlement zijn werk doen.

De feitelijke macht berust bij de partijtoppen. Het is heus niet alleen De Wever die vanaf zijn schoon verdiep de regering Michel stuurt.

De partijen zijn een soort skiliftjes geworden die poltici naar de top brengen. Wie democratisch verkozen wil worden moet kiezen voor een bestaande partij of een nieuwe oprichten. Dat laatste legt een enorme drempel en brengt partijen teweeg waarvan de lijsten GEVULD worden.

De weg naar de volksvertegenwoordiging moet democratischer: demos craxi, het volk de macht en niet de partij. Weg met de particratie. En ruim de baan voor de BEWEGING

WIJ ROEPEN ALLE JONGEREN OP OM INITIATIEF TE NEMEN, de tijd van de verontwaardiging is voorbij. Indignez vous wordt ORGANISEZ VOUS

Ook dit nog: geen loting, geen referenda maar een herwaardering van de verkiezingen en het parlement.

( morgen: hoe dat moet en kan)