Tags

, , , ,

stock-photo-chisinau-moldova-november-tuc-original-snack-crackers-isolated-on-white-tuc-is-a-343183532

Niemand  wacht zo intens opeen nieuwe triomf van de Rode duivels als Louis Michel & zijn mannen.

Sport is opium for the people.

Ondertussen sluizen onze regeerders de ene nieuwe idee na de andere door,  worden officieuze en officiële parlementaire commissies opgezet die vooral het ego van de parlementairen ( anders geen klap te doen) afblussen.

Signalen dat de regering steeds meer op uitzonderingsmaatregelen- en wetten afstevent komen  op ons af tussen twee matchen door. Wel verpakt voorlopig in verontwaardiging terwille van de divulgatie van de beschermingsmaatregelen voor de premier en een paar ministers en de totaal buiten proportie -ik-licht-je-van-je-bed-acties, uitkeren van garageboxen met weinig of geen resultaat. Onderwijl kirrend dat we zo snel mogelijk terug naar normaal zouden moeten gaan ( en daar is de heropening van Zaventem haast emblematisch voor).

De Amserikaanse Patriot Act had tot doel meer mogelijkheden te geven aan de overheid om informatie te vergaren over en op te treden in geval van mogelijk terrorisme. Dat was  een directe reactie op de aanslagen op 11 september 2001 en het verder zetten van de War on terror.

Er iwas en is nog altijd veel kritiek op de Patriot Act omdat ze de burgerrechten van de Amerikaanse bevolking te veel zou schenden, met name op het gebied van privacy. Daarnaast faciliteert de mogelijkheden om immigranten en buitenlandse bezoekers te onderzoeken en het land uit te zetten.

Onze regering is tussen de bedrijven door bezig met opsporingsmogelijkheden om zo terroristische aanslagen in de toekomst te voorkomen. En dat is blijkbaar het onderpand om voortaan zonder angst te kunnen leven.

De Patriot Act werd door de senaat en de kamer van afgevaardigden gestemd maar zonder dat de act kon ingekeken worden. Wel was het een voorlopige maatregel maar op 27 februari 2010 verlengde Barack Obama de Patriot Act met een jaar, een dag voordat deze zou vervallen.

Op 26 mei 2011, tekende Barack Obama een verlenging voor vier jaar van drie belangrijke onderdelen van de oorspronkelijke PATRIOT Act:t het afluisteren van verdachten, onderzoek van zakelijke informatie en surveillance van individuen die verdacht worden van terroristische activiteiten. 

Bij ons hoeft het parlement daar blijkbaar  niet over te stemmen en ligt de weg naar meer tussenkomsten, huiszoekingen, afluisteren en internet surveillance gewoon open.  Alles enthousiast en uitvoerig verslaggegeven  en met een portie Koekjes-en-zout humor . Overigens zijn gebruikers van Amerikaanse cloud- providers er aan voor de moeite: de gegevens en databases van die klanten kunnen  door de Amerikaanse overheid opgevraagd worden.

In  2011 vroeg de liberale fractie in het Europarlement een spoeddebat aan over het ‘Amerikaanse datagraaien’,

Het Europees Parlement maakt zich na de onthullingen van Edward Snowden in 2013 extra zorgen over de veiligheid van persoonsgegevens en andere gevoelige informatie die in de cloud worden opgeslagen.

Het gebruikmaken van servers die zich in Europa bevinden sloot aan bij de doelstellingen zoals die vanuit de Digitale Agenda werdengesteld. In Duitsland, Frankrijk en Engeland waren al initiatieven ontplooid in deze richting, met een sterke focus op overheidsdiensten.

Cloud for Europe (C4E) dat gebaseerd is op het Europees Cloud Samenwerkingsverband ECP. Hierin worden cloudfaciliteiten voor de overheid ontwikkeld.. De planning was dat het project in november 2016 zou eindigen. Op 1 oktober 2014 werd bekendgemaakt dat de tender (aanbesteding) tot nader order is uitgestel

Enkele grote cloudleveranciers, zoals Microsoft en Amazon, bieden cloudhosting binnen Europa aan. Uitgangspunt daarbij is dat de aanwezige data Europa niet zal verlaten. Dit is een stap in de goede richting – maar laat nog steeds onverlet dat volgens Amerikaanse Patriot Act de data opgevraagd kan worden door de Amerikaanse overheid.

Advertenties