Tags

, , ,

2 Gerrit Six ©2011 14-59-55

Ons land lijdt imagoschade. Natuurlijk door Zaventem, door het falende politiebeleid, wilde stakingen en noem maar op. Maar wat is het meest acute imageprobleem medio mei. Wel in de buitenlandse pers wordt ons gevangeniswezen op de korrel genomen en lukraak vergeleken met dat van Noord-Korea.

We couldn’t care less zal u zeggen, gedetineerden die niet gelucht worden, geen bezoek ontvangen en maaltijden moeten missen.  Twintig dagen en nog heeft de regering of de minister van justitie geen akkoord kunnen bereiken met de stakers.

Niet alleen dat want plots blijkt ook dat de gevangenissen of wat er nog van over blijft ondermaats sanitair hebben, overbevolkt zijn en dat er al lang nieuwe gevangenissen gepland en gebouwd hadden moeten worden.

Blijkt ook dat enkelbanden niet voldoende beschikbaar zijn door een verkeerde aanbesteding. So what? Wel als je veroordeeld bent tot het dragen van en je krijgt er geen dan is het puur huisarrest.

Gevangenen krijgen 300 to 10.000 Euro dwangsomgeld per dag. Rechtbanken doen immers hun werk en de procedures die bajesklanten inspannen zijn terecht. De rechtsstaat blijkt overeind maar de minister van justitie, de parlementairen en de eerste minister blijven inert en ijzig kalm.

Als de staking morgen eindigt dan is het probleem met de gevangenissen pas aan: schade, vernieling, de vertrouwensband personeel/gedetineerden het moeten allemaal van vooraf aan opnieuw.

Is het zo moeilijk om je na drie dagen staking te vergewissen van de situatie en vast te stellen dat je een cipier niet zomaar vervangt door een militair of een politieagent. Stel dat de boeren staken en hun vee aan hun lot overlaten. Je stuurt een contingent para’s en een paar combi’s om de koeien te bewaken. Wel binnen de week heb je geluidsoverlast, gebarsten uiers en uitgeteerde runderkadavers.

Het kan er bij mij niet in dat een regering hier zo onverschillig in blijft ( ik spaar even het woord-vergeef me, liefdeloos).

Het gaat niet alleen om reguliere gevangenen maar ook om mensen in voorlopige hechtenis en dus alsnog onschuldig. Maar zelfs dat slaat nergens op. Het gaat om mensen en niet om runderen.

Met wat van ons belastingsgeld straks aan schadeloosstelling en dwangsommen betaald zal worden had een deel van de geëiste tegemoetkomingen betaald kunnen worden en verdere schade vermeden.

Met de aandacht van de wereldpers, DE liga voor de mensenrechten en Amnesty International op je dak is de imagoschade en de groeiende sympathie van de bevolking voor gedetineerden en cipiers ( één front)  niet in te schatten.

Het versterkt het beeld van een land, een regering en een politieke kaste die de zaakjes absoluut niet in handen heeft. Niemand de deur uit want als we dit nog lang aanzien dan wordt de Belg tout court ook mee verdisconteerd in de hoon, pek en veren.

Failed d State, Shamed State. Een staat die zijn burgers gijzelt met een zinloos en irrationeel aandoend  3/4 veiligheidsniveau, die zijn soldaten compleet miscast in de rol van sympathieke kneusjes van bewakers. Een staat die fier en mediatiek uitpakt met zijn nieuwe militaire opdracht boven IS-gebied. Een staat die of doelbewust of zonder het ook maar te beseffen ( hoe dom dan) de angst aanzwengelt en ondertussen ongemoeid aan de pensioenen, de sociale voorzieningen en het budget kan knutselen. Regeren laat me lachen, Negeren dat is het ordewoord.

Ik schaam me te pletter en niet eens plaatsvervangend. Vooral omdat we na een ‘ verdiende’ tiende plaats in een internationaal zang-crochet op een slag en een stoot zitten van een voetbalfestival dat met zwart-rood-gele juichkoortjes  alle aandacht zal weg halen van de actualiteit. En dan komt de tour de France en is het vakantie. Zo zit niet de wereld maar België in mekaar; met losse eindjes, wapperende handjes. Politiek in België wie krijgt daar nog een stijve van.