Tags

, , , , ,

Het incident dat een hoogleraar recent teweegbracht door ongepaste of op zijn minst ondoordachte comments op zijn ‘persoonlijke’ Facebook te posten is een niet alleenstaand feit. Nog al te vaak denken enthousiaste facebookgebruikers dat de sociale media een absolute vrijplaats bieden. Dat is niet het geval.

doisneau

De hoogleraar in kwestie bracht als verdediging in dat hij zijn comments alleen voor zijn facebook-vrienden post en dat deze dus niet publiek zijn.

1.Facebook is altijd een publiek forum tenzij u de optie kiest dat posts alleen door de auteur kunnen gelezen worden ( die optie bestaat ook werkelijk als u ‘ alleen ik” aanvinkt in de voorkeuren). In elk ander geval zijn ze publiek.

2.Overigens hoeveel echte vrienden hebt u? U kan die doorgaans op de vingers van één hand tellen. Elke facebook-vriend kan uw posts kopiëren, forwarden of aan de pers overmaken.

3.Facebook is ook niet beschermd door het briefgeheim. Pagina’s kunnen zowel wederrechtelijk als rechterlijk geconsulteerd worden.

4.Vaak vergeet men ook dat de hele historiek en tijdslijn gescrold en geconsulteerd kan worden. Gezegd is meer dan ooit gezegd op Facebook.

5.En toch worden er op Facebook dingen gezegd die tegen de auteur gebruikt kunnen worden. Enthousiaste comments geven details of zijn zo juist verdicht dat ze poly-interpretable worden. En wordt er geciteerd uit uw posts dan wordt daar nooit een datum of een verwijzing naar de betreffende context gegeven.

6.Voor werknemers en werkzoekenden is er een redelijke kans dat werkgevers het profiel navlooien of dat uitspraken onverenigbaar geacht worden met de functie. Naarmate deze meer openbaar is, een hoger aanzien of status van bekendheid veronderstelt kan die onverenigbaarheid in mindere of meerdere mate ingeroepen en gebruikt worden tegen de ondergeschikte auteur.

7.Het is een ongeschreven regel dat leraars leerlingen niet be-frienden. Zeker niet zolang ze deze onder hun hoede hebben. Leerlingen binnenhalen vergroot de kans op misverstanden en geeft een oncontroleerbare en niet te handelen inkijk. Tenzij de account alleen voor les-inhoud gebruikt wordt.

8.Maar ook tussen gelijken en mensen die geacht worden in ‘common consent’ te handelen is familiariteit even verleidelijk als hachelijk. Ja je kan een valsspeler de-frienden maar die vindt dan wel een andere manier om je te jennen.

9.Facebook is een buitenkans voor gebruikers die een publiek profiel kunnen opbouwen. Dat veronderstelt dat je bij elke gelegenheid, comment of post, afweegt wat het voordeel/nadeel of de impact kan zijn. De minste twijfel is daarbij een indicator om niet te reageren of te schrijven.

10. Dit kan allemaal te rigoureus lijken en het bij u op een apegapen zetten. What is the fun als we daar allemaal moeten opletten. Wel dat was nu net wat die hoogleraar dacht. Facebook is geen café, tenzij de horeca al uw gesprekken aan de bar zou afluisteren, registreren en na of alreeds voor uw vertrek door de boxen zou jagen.

En nog dit. Ironie op Facebook is iets voor getrainde posters. Vroeger liet je wat ironisch of lakoniek bedoeld was volgen door Laughing Out Loud (LOL). Sommigen zijn zo begenadigd dat ze dat niet eens hoeven te doen maar ze zijn de uitzondering.

Advertenties