Tags

,

ZIJN LAATSTE DAGEN DOOR HEMZELF

imagesJ

 

MAANDAG

Ik kom uit Nazareth, ik ben een man van drieëndertig en ik heb net vernomen dat dit mijn laatste dagen zijn. Ik mag niet klagen want ik heb me reuze geamuseerd hier in Galilea. Omdat mijn ouders onderweg waren naar de census ben ik in Bethlehem, in Palestina geboren. Een joodse Palestijn dus en dat geeft natuurlijk altijd vonken. Ik was niet bepaald een brave leerling, ik heb zo mijn gedachten bij wat de Joden doen en vertellen en alles bij mekaar genomen kon ik best opschieten met de Romeinse bezetters. Herodes was een stuk gevaarlijker dan Pilatus. De eerste wou mij vermoorden en de ander heeft toen ik door mijn eigen volk aangeklaagd werd zijn handen in onschuld gewassen. Mijn vader was timmerman maar van timmeren heb ik geen kaas gegeten. Ik ben mij eigen weg gegaan en ben met een paar vissers opgetrokken, fidele kerels. Samen hebben wij de blijde boodschap verkondigd. Pas op ik ben geen dorpsgek, ik heb iets te vertellen en bij de bergrede was de opkomst onvoorstelbaar. Ik heb daar niet alleen gespeecht maar ook nog iedereen op een receptie vergast. Ik heb verlamden weer laten lopen, mensen die Lazarus waren weer bij hun positieven gebracht en jongens die handel wilden drijven op plaatsen van gebed er uit gezet. Veel vrienden, maar ook vijanden. Er staat een prijs op mijn hoofd en ik zal verraden worden. Gisteren ben ik in triomf door Jeruzalem getrokken maar ik was op mijn hoede. The murder might be in the house. Hoe de week er verder uitziet? Leonardo da Vinci, u weet wel wil een groepsportret van mij en de vissers schilderen. We gaan op restaurant en achteraf is er een party in de hof van olijven. Ja en ik heb een afspraak met mijn vriendin Maria Magdalena. Dat is het zowat maar ik hou u op de hoogte.

 

Dinsdag

images-5

Het zal u niet ontgaan zijn dat de schriften nogal vaag blijven over mijn tijdsbesteding tot donderdagavond. Gisteren heb ik mij naar het huis van Lazarus gegeven. Die wou mij nog eens zien.Hij stelt het goed nadat ik hem met een klets water weder bij zijn positieve gebracht heb. Al te ijverige evangelisten gewagen van een heropstanding uit de dood maar u denkt toch niet dat ik mij de kaas van het brood ga laten nemen door een oude man. Als er eentje wederopstanding zal doen dan het is het deze jongen zelve. Mijn vrienden heb ik al op de hoogte gebracht van wat zal geschieden. Consternatie toen ik zei dat één van hun mij zou verraden. Verraden is veel gezegd want ik ben voorlopig niet voortvluchtig. De autoriteiten zijn perfect op de hoogte van mijn verblijf hier in Bethany. Het is dus onze penningmeester Judas Iscariot die mij voor dertig zilverlingen, het equivalent van vier maandlonen van een arbeider; overlevert . Ju graait af en toe in de kas en zal bezwijken voor de poet, tegen mij getuigen, spijt krijgen en zich van het leven beroven. Het ziet er dus slecht uit voor mijn volgelingen: een lege kas en straks ook hun gouden haantje kwijt. Het zit zo. Velen hebben gedacht dat ik guerrilla voerde tegen de Romeinen. Ik heb geen politieke ambities en mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Verre van. Na de maaltijd in het huis van Martha en Lazarus heb ik gezegd: heb elkander lief gelijk Ik u liefgehad heb. Ik ben evenmin een sekteleider, ik neem niemand mee in de dood. Mijn lijdensweg is de apotheose van een kort en hevig gestaan. Ik heb het niet voor de huichelaars, de pilaarbijters en al wie door macht bezeten is. In mijn laatste uur zal ik niet op mijn moeder maar wel op mijn vader roepen. Hij heeft me hierheen gestuurd op een totaal ongebruikelijke wijze: geboren uit een eenrichtiingsvagina. De manier waarop ik er het bijltje bij neerleg, de kruisdood is alles bij mekaar nog een meevaller. Stel dat ik gewaterboard werd zoals die gasten in Guantamano Bay of op een brandstapel tijdens de Inquisitie. Dan hadden jullie vervolgens een aquarium of een open haard boven jullie schoorsteenmantels moeten hangen. Ja humor zal de wereld redden. Tot morgen.