Tags

, , ,

Wat zou er u van denken als we paaszaterdag, paaszondag, paasmaandag èn paasdinsdag en bloc vrij zouden nemen en we naast een Pinkstermaandag ook een pinksterdinsdag krijgen. Lijkt mij uitstekend: voor de Paasvakantie scheelt het een slok op een borrel. De werkende bevolking krijgt een beetje surplus maar dan moeten we wel twee feestdagen inleveren: meer bepaald dat archaïsche Allerheiligen en Wapenstilstand. Leest u toch maar eerst voor u gaat steigeren…of juichen.

images-3

U zal merken dat we het gemunt hebben op twee werkeloze feestdagen die aan vaste data gebonden zijn en dus vooral de werkweek onderbreken. Wij schaffen die herdenkingsfeesten niet af: iedereen mag ze vieren maar ze krijgen geen vrije dag.

Allerheiligen werd door Paus Gregorius IV in 837 ingesteld als algemene en officiële rooms-katholieke gedenkdag voor alle heiligen en stelde de datum vast op 1 november. Het leven van de heiligen die in de hemel verblijven wordt dus die dag herdacht. Het is een kerkelijke feestdag die zelfs voor een groot deel van de gelovigen vrij zinloos zou zijn als ze juist niet die dag hun gewone doden zouden herdenken en dat vooral omdat Allerzielen geen vrije dag is. Dus wel een dag voor de Heiligen maar niet het gewone volk. Allerzielen mag blijven en wordt naast een kerkelijke dag ook een burgerlijke feestdag voor de dodenherdenking maar wel op de dichtst bij 1 november zijnde zondag.

Wapenstilstand is ondertussen honderd jaar oud. Uitgerekend nu, in de nasleep van de vele herdenkingen van die eerste wereldbrand is het misschien wat onkies om die dag op de helling te zetten. Maar nog eens hij mag herdacht worden op radio en televisie en met de traditionele hulde van de onbekende soldaten en met kinderen rond de gemeentelijke herdenkingsmonumenten. Alleen is het geen vrije dag meer. Het wordt bovendien tijd dat we ook de slachtoffers van die tweede wereldoorlog en alle conflicten daarna -waarbij dan wel geen burgers maar soldaten in Rwanda en andere brandhaarden zijn omgekomen, passend herdenken. Naar het voorbeeld van Remembrance Day in het Verenigd Koninkrijk en de landen van het Gemenebest Daar is dat de dag waarop de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten sindsdien worden herdacht. Het is geen bank holiday, er wordt die dag gewerkt maar de tweede zondag van november is remembrance sunday en dan is het pump and circumstances. Dat heeft iets meer impact en symboliek dan zo een ter-plaatste-rustdag.

Op Allerheiligen na is het Rooms-katholieke geloof best voorbeeldstrekkend wat herdenkingen betreft. Pasen en Pinksteren vallen steevast op een zondag. En verder heb ik er geen last mee dat behalve de verrijzenis van Christus ook zijn geboortedag en na-verschijning speciaal in de kijker gezet worden.

Hemelvaart valt altijd op een donderdag want de 39 ste dag na de verrijzenis. Gemakkelijkheidshalve is de vrijdag dan een brugdag. Nu is dit toch wel typisch een katholiek feest dat weinig meerwaarde heeft voor niet-gelovigen. In tegenstelling tot Pasen en Kerstmis. Ik had hem aan het lijstje af te schaffen willen toevoegen maar dan zou ik 1 Mei ook moeten royeren. En wel hier om.
Het is de dag van Rerum Novarum, een feest van de christelijke arbeidersbeweging. Als we 1 Mei onaangeroerd laten ( de socialisten) dan kunnen we moeilijk Hemelvaartsdag bij het afval zetten. Hoewel we hier bij voorrang een feest zouden willen voor het herdenken van een sociale arbeidersencycliek dan wel voor het louter feit dat de zoon van de baas van de grootste multinational ter wereld plots in hogere sferen vertoefde. Feestdagen horen een betekenis te hebben die liever universeel dan wel particularistisch is.

Pinksteren valt godzijdank (sic) op een zondag dus daar hoeven niet over te redetwisten. Pinksteren blijft een mooie dag waarbij je Leen Jongewaard herdenkt, dat alleraardigste verhaal over de vurige tongen en de Heilige Geest commemoreert en boven alles is het de laatste rustdag in de eindrit naar de Grote Vakantie.

U moet dit allemaal horen uit de mond van een vrijzinnige met een weliswaar Rooms verleden. Maar ik heb mijn argumenten uiteengezet. Er vallen hoop en al twee vrije dagen weg: Allerheiligen en Wapenstilstand. En u krijgt die vrije dagen bij uw Paas-en Pinksterweekend.

Advertenties