Tags

, ,

In Nederland heeft een enquete een klassement gemaakt van de typische nieuwjaarswensen, opmerkelijk daarbij is dat “Gelukkig Nieuwjaar” voor het eerst sinds 1996 van de eerste plaats verdrongen is door het iets lossere “Nog de beste wensen ”. Ook opmerkelijk is de remonte van “Een gezegend 2014”. Dat stormt van de 45ste naar de tweede plaats. Tijd dus voor een bevraging van de Vlaamse wensen net nu de spertijd voor nieuwjaarswensen officieel ingegaan is. U weet dat volgens decreet Vlamingen niet langer dan vorige zondag een geldige nieuwjaarswens konden uitbrengen. Nieuwjaarswensen die nu nog abusievelijk via internet of via postzending onderschept worden door de junk spotter, kunnen respectievelijk als junkmail en stalking gekwalificeerd worden. Maar over naar de Vlaamse wensen ranking.

images

Ook in Vlaanderen is de formule “Geluklkig Nieuwjaar” van de eerste plaats verstoten en nog wel door “van het zelfde” en ”insgelijks” die ex aequo het klassement aanvoeren. Dat beide formuleringen het top-duo “Beste Wensen” & “Gelukkig Nieuwjaar” numeriek overtreffen kan allen betekenen dat Vlamingen op wensvlak iets pro-actiever geworden zijn, tenzij de door het Vlaams gewest geïnstalleerd junkspotter iets voor tijd actief geworden is .

Formules als “Gezegend jaar” en “ Voorspoedig 20..” zijn definitief uit de top tien verdwenen en maken plaats voor nieuwlichterij als “ best whises”, “yo ho”, “ook zoveel”, “Age Sex Lenght” en “ASAP”.

Advertenties