Tags

, , ,

Het heffen van tolgelden voor de Waaslandtunnel onder de Schelde was in 1938 een ‘vraagstuk van nationaal belang’. In de Kamer werden er vragen over gesteld. Politici vonden dat deze ‘taks’ een aanslag was op de beurs van de gebruikers. Zelfs het communautaire aspect speelde een rol. “Waarom zouden wij Vlamingen niet hetzelfde recht hebben op een kosteloze doortocht als de Walen? Hebben de bruggen in Luik en Charleroi dan minder gekost, zodat het gebruik daar gratis is?”, vroeg toenmalig retoricastudent Bart De Wever. Toen de eerste kokers voor de Waaslandtunnel werden aangelegd en werd meteen ook een parlementaire commissie aan het werk gezet om zich over het tolgeld te buigen.

waaslandtunnelnu

In het commissie-rapport wordt naast de kwestie van tunneltol bijzondere aandacht gevraagd voor de ontsluiting van de haven en de stijgende verkeersconstipatie in de metropool. en een mogelijks tweede oeververbinding onder de Schelde. Die zou door de tolgelden gefinancierd kunnen worden.
Bij het overlijden van het laatste commissielid in mei 1968 werden de werkzaamheden van de commissie stil gelegd. Pas vorig jaar werd het rapport, dat destijds door de typistes van de kamer uitgetypt werd, over de volle 3.888 bladzijden gescand. Ook de opeenvolgende nieuwe edities van het groene boekje zorgden voor vertraging door de nodige alsnog manuele spell-checks.

Totaal achterhaald? Geenszins want de uitgebreide notulatie van de toen verhite discussies over de optie van een brug over de Schelde ipv een tunnel geven aan het rapport een visionaire toets….

Advertenties