Tags

, , ,

Een reis door de wondre wereld van het woord

De opdracht was: schrijf een paper over sex, mystiek en religie en vooral: hou het kort, schrijf bondig,gooi alle balast over boord.

Lieve God, ik ben zwanger en ik weet niet eens van wie….

Zo ver wil ik u niet voeren maar wel voorbij het gebeuzel, de bladvulling en woordenkramerij. Hoe lang moet een paper zijn? Zo lang als nodig. De indicaties die leraars geven van minimum en maximum zoveel regels werken als een uitlokkingsmisdrijf. Als wat je schrijft boeiend en bij de zaak blijft is er communicatie. Daar gaat het tenslotte om.

Ik ga u niet meteen en zeker niet alleen vertellen hoe u een verhandeling kan schrijven. We beginnen bij het begin: eenvoudige boodschappen, kort op de bal spelen. Maar ik wil u ook meenemen naar de premier league van het schrijven: uw eigen column, een liefdesbrief of een kort verhaal. Het zit er allemaal in, in u.

I. Schrijven & Schrappen : over dieren, punten en centen

Kort schrijven is moeilijker dan languit gaan. Een samenvatting van een boek in een tweet,144 tekens, is een uitdaging.

He said he was leaving her. “But I love you,” she said. “I know,” he said. “Thanks. It’s what gave me the strength to love somebody else.”

Waarom zouden we bondig en kort moeten leren schrijven, we kunnen tegenwoordig toch mailen, texten en sms-en? Wel, er komt altijd wel een moment waarop je een dringende bede, aanbieding, verzoek of advertentie wil plaatsen. En dan is elk woord van tel. Je wil geen misverstanden, je wil gerichte informatie en vooral geen spam of nul op rekest krijgen.

Een advertentie uit Metro

Ik zoek een job als dierenverzorger, liefst regio Oost-Vl of niet te ver over de grens van West-Vl, Antw of Nederland! Ik ben zeer gemotiveerd en gepassioneerd! Kan u mij aan een droomjob helpen, of ken je een plaats waar ik terecht kan? Mail me: jobalsdierenverzorger@hotmail.com Bedankt

De opmerking dat iedereen wel begrepen heeft wat de dierenverzorger precies bedoelde is m.i. niet terzake. Die jongen vermeldt godzijdank een speciaal aangemaakt mailadres want ik zou ze niet te eten willen geven: zij die van God los hun scherts-commentaren op hem loslaten.

Kort is moeilijk. Onze gemotiveerde dierenverzorger wil niet te ver gaan maar suggereert dat net over de Nederlandse grens met Duitsland of in Noord-Frankrijk (over de grens met West-Vlaanderen en niet van) ook nog kan. Op de vraag of we hem aan een droomjob kunnen helpen riskeert hij een hoop scherts-antwoorden en niet in het minst op de bede om een plaats waar hij terecht kan. Second Life ?

Dus: Gepassioneerd dierenverzorger zoekt job, liefst in Oost-Vl. of binnen redelijke afstand (over de grens in Nederland mag ook). Wie helpt me een job te vinden of kent een plaats/site waar dergelijke jobs aangeboden worden.Weet mijn dank.

Uit de praktijk, op school en met mijn eigen achterban weet ik dat er , telkens er iets eenvoudigs gevraagd moet worden bij een iet of wat formele instantie, paniek optreedt. Hoe zeg en schrijf ik het? Het gaat dus niet meer om even grappig of gevat te zijn op facebook. Afkortingen en smileys zijn uit den boze. En vooral: wat is hoofdzaak, wat is bijzaak.
Dat laatste is een teer punt. Mijn leerlingen haten het om samenvattingen te maken. Hun aandachtsspanne is beperkt en –toegegeven, de teksten die ze krijgen zijn doorgaans weinig gestructureerd en allesbehalve uitnodigend. Bij voorkeur geef ik ze teksten uit hun eigen interessegebied en die horen ze te strippen: weg met wat te veel is, tot ze een soort skelettekst overhouden. Ik haal de teksten uit de krant Metro .

De krant metro heeft redacteurs die nogal bladvullend schrijven zodat met een beetje behoorlijk schrappen hoofdzaken van bijzaken te scheiden zijn.

Strippen van tekst is een oefening in tekstbegrip en het zich eigen maken van informatie.

Nooit blijven veel zinnen overeind na zo’n zandstraling van een tekst. De tweede oefening is dus om bestaande zinnen zo aan te passen dat ze verspreide informatie clusteren. Soms is het één woord schrappen en een andere keer moet de zin helemaal overnieuw.

In Nederland zijn een aantal landelijke examens gestolen en zelfs gepubliceerd op internet.

In de school waar de examens gestolen werden, het Rotterdamse Ibn Gladhoun, zorgt dat voor nare gevolgen.

(Nederlandse editie Metro 13 juni 2013)

Lees de tekst en probeer zoveel mogelijk zinnen te schrappen. De zinnen die u overhoudt moeten de essentie van de zaak weergeven. Denk er daarbij aan dat dit alleen gevolgen heeft voor de leerlingen in Rotterdam en niet voor ll. In andere steden. We willen alleen weten wat er in Rotterdam gebeurt.

(de zinnen in vet zijn die die overblijven na het schrappen)

Examenleerlingen op Rotterdamse

scholen zullen langer geduld moeten

hebben voor zij hun felbegeerde

diploma in handen krijgen. Omdat

vrijwel zeker vaststaat dat de 24 gestolen

examens van het Rotterdamse Ibn

Ghaldoun verspreid zijn op andere

scholen, zullen de diploma-uitreikingen

in Rotterdam die voor 1 juli stonden

gepland, worden uitgesteld. Dat

maakte onderwijswethouder Hugo de

Jonge namens de Rotterdamse schoolbesturen

gisteren bekend.

De schoolbesturen willen hiermee

voorkomen dat scholieren een diploma

krijgen waar ze geen recht op hebben.

Door het uitstel is er meer tijd

om te kijken of individuele leerlingen

hebben gesjoemeld.

Ook landelijk zijn examens vrijwel

zeker doorverkocht, maar buiten Rotterdam

gaan de examenuitreikingen

gewoon door. Leerlingen die gestolen

examens in handen kregen, kunnen

zich nog tot vanavond zes uur vrijwillig

melden. Zij moeten dan de examens

overdoen. Wie na het weekend

spijt krijgt, moet het hele examenjaar

overdoen. Hoeveel leerlingen zich al

gemeld hebben, kon de Inspectie van

het Onderwijs gisteren niet zeggen.

De auteur van de tekst spreekt voortdurend over het feit dat de examens die in Rotterdam gestolen zijn ook op andere scholen in andere steden zijn terechtgekomen. Daarom zijn het juist landelijke examens.

Maar buiten Rotterdam zorgt dat niet voor een vertraagde diploma-uitreiking. Dat kan gewoon een vermelding worden op het einde en niet een steeds terugkerend refrein in de tekst.

Het feit dat het stukje een deel van de voorpagina moest vullen is de reden voor het rekken van de tekst. Maar dat zorgt eigenlijk alleen maar voor verwarring .

Het is ook niet duidelijk dat het uitstel geldt voor alle middelbare scholen in Rotterdam, dus niet alleen Ghaldoun. Bij het zinsdeeltje ‘de schoolbesturen’ ontbreekt het adjectief Rotterdamse.

Voor de rest hoeven we alleen de eerste zinnen wat aan te passen: “De 24 gestolen examens van het 3Rotterdamse Lnb Ghaldoun zorgen er voor dat de diploma-uitreikingen in Rotterdam uitgesteld worden” . Zo is de tekst helder geworden en zo had de lezer van de krant hem moeten aankrijgen.

De laatste zin: hoeveel leerlingen zich al gemeld hebben….is een typische vulzin die niks vertelt, behalve dan dat men het niet weet. Absoluut te vermijden. Heb je niks te vertellen doe er dan het zwijgen toe.


Terzake: Schrijv’n & Schrapp’n

De Franse schrijfster Marguerite Yourcenaer had de opmerkelijke eigenschap nauwelijks te schrappen in haar manuscripten. Bij het schrijven had ze namelijk alles helder in d’r hoofd. Weinigen gegeven. Schrijvers schrappen. Het beste op papier. Tekstverwerkerprogramma’s laten je in de superber waan van het cutten en het pasten.

Ook in de gewone missives die we elkaar sturen kan duchtig geschrapt. Messives zijn ambtelijke, zakelijke, officiële brieven. Vaak nemen de personaliteiten het van de zakelijkheid over. Personaliteiten zijn vooralsnog synoniem voor bijkomstigheden, hoogst persoonlijke details. Een voorbeeld? Graag:

Geachte heer / mevrouw,

Graag zou ik mij eerst willen voorstellen, mijn naam is, ik woon in en wil graag solliciteren voor de functie van assistent begeleider. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke activiteiten met mijn gezin, fotograferen, schminken en lezen.

Naar aanleiding van uw advertentie op zorgpleinnoord.nl ontvangt u hierbij mijn sollicitatie. Ik ben zeer geïnteresseerd in een parttime baan als assistent begeleider bij Stichting NOVO. Ik ben geïnteresseerd in werken met mensen en in het uitvoeren van activiteiten met mensen. U kunt mij omschrijven als zorgzaam, rustig en empatisch.
Mijn ambities en de wens om bij u te komen werken, vormen een goede start voor een functie binnen uw bedrijf.

Ik hoop dat ik u spoedig mag ontmoeten, zodat wij mijn sollicitatie kunnen bespreken.
U kunt mij telefonisch bereiken via, of per mail via

Met vriendelijke groeten,

1. “cut the faimiarities and give me a salad” ( Orson Welles in een restaurant in L.A. nadat de ober informeerde ‘how his day was’). Dus links bovenaan:

Betreft: vacature assistant begeleider

2. “cut your darlings”

Graag, graag en leuk spaar je voor je kleinkinderen. En als je iets ‘zou willen’ doe het dan meteen. Overigens is dat solliciteren net wat je aan het doen bent in deze brief. Hobbies -hoe schattig ook, zijn hier niet relevant. Overigens leuke activiteiten met het gezin gecombineerd met fotograferen en schminken: er zijn er al voor minder in de krant gekomen. Dus:

Naar aanleiding van uw advertentie op zorgpleinnoord.nl ontvangt u hierbij mijn sollicitatie. Een parttime baan als assistent begeleider bij Stichting NOVO lijkt me op het lijf geschreven. Actief werken met mensen zint me. Ik ben zorgzaam, rustig en empatisch. Niet al te ambitieus maar ook niet zonder ambitie. Met andere woorden ik kom graag bij u werken.

Dat de wens om bij een befrijf te werken een goede start is voor een functie binnen dat bedrijf is nogal wiedes. Zoals het er staat -met de vermelding van ambities die nergens gespecifieerd worden, is de frase volledig zinledig. En ook een beetje belachelijk.

Net voor de vriendelijke groeten doet u alsof alles al in kannen en kruiken is. U vergeet alleen te vermelden of u koffie of thee wenst bij het nakende gezellig samenzijn.

In de hoop dat u mijn sollicitatie in overweging zal nemen sluit ik,

met de meeste hoogachting,


Naam en woonplaats ( emailadres en gsm-nummer) komen onderaan de brief.

En vergeet vooral niet:

In bijlage: mijn cv