Tags

,

images

Inderdaad een futiel detail. Het meest steriele debat wat ooit gevoerd is en met als gevolg: een groep tieners die jubelt omdat ze prime time op televisie, radio en voorpagina’s in kranten en tijdschriften krijgen. Schoolregelementen blinken uit door exhaustieve geboden en verboden van het genre: het moet omdat het moet, en omdat er toch iets in ons tuchtregelement moet staan. En dat heeft helemaal niets te maken met uiterlijke symbolen van welke religieuze aangehorigheid dan ook. Geen been om op te staan, geen politicus die zijn borst nat zal maken (en terecht want we zouden de grondwet moeten veranderen. Verlies van tijd, moeite, imago en spontane autoriteit. Pascale Smet moet wel iets zeggen en onderstaande tekst eens lezen (uit Klasse, 2005!) en neem die saaie boel op het einde met een korrel zout.
Of scholen al die kledingvoorschriften, verboden en geboden in hun reglementen wel kúnnen afdwingen? “Zelfs al ondertekenen ouders en leerlingen het schoolreglement voor akkoord, toch denk ik dat wie er de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of een andere hogere wetgeving bijhaalt, de school kan dwingen om zijn zoon met dreadlocks of dochter met lippiercing te aanvaarden”, meent directeur Ronny Verhelle. Zijn collega Micheline Dick knikt: “Juridisch gezien staan we zwak. Als iemand ooit een zaak begint over toegelaten kleding, dan vrees ik dat we verliezen. Juristen kunnen eender welk schoolreglement kraken. Ouders die de beslissingen van de klassenraad voor de rechtbank aanvechten, zijn al lang geen uitzondering meer. Het is best mogelijk dat in de toekomst ook kledingvoorschriften van scholen onder vuur zullen worden genomen. Of de leerlingen daar beter van zullen worden, is nog maar de vraag. Overal loeren potentiële conflicten, dat is eigen aan elke school, alleen al omdat jonge mensen zich oefenen om assertief en mondig te worden en proberen grenzen te verleggen. De school moet duidelijk en intensief communiceren met ouders en leerlingen, in de dagelijkse omgang en in het schoolreglement. Dat hoort er allemaal bij. En zeg nu zelf: zonder zou de school toch een saaie boel zijn?”