Als het centrum voor gelijkheid van kansen proefondervindelijk vaststelt dat je na je vijfenveertigste gediscrimineerd wordt op de arbeidsmarkt dan is dat een grote open deur intrappen. Maar het duurt niet lang meer vooraleer die zelfde markt intens naar oudere en ervaren krachten zal zoeken. Leeftijd is dan geen item meer. Over de quantum leapers van de jaren negentig en bedrijven die op zoek zijn naar een verhaal.

th-1

Het kan nog jaren duren maar het kan ook morgen gebeuren: dat de arbeidsmarkt om oudere werknemers vraagt. Het einde van het starre leeftijds-management is nakende en wel hierom. Neem nu een sector als printing. In de jaren negentig is die geconfronteerd geworden met de digitalisering van de uitgeverij. Een ware revolutie maar dat was een revolutie voor de input, terwijl de output nog altijd hoofdzakelijk een kwestie van inkt en papier blijft. Drukken is nog iets anders dan een beetje desktop publishing. Grafisch ontwerp is een ambacht, lettertypes ontwerpen een kunst en het zal wel geen toeval zijn dat Steve Jobs geïnteresseerd raakte in kalligrafie. In de wereld van de printing is het niet What you see is what you get. Het vak is hoogtechnologisch geworden en tegelijk zeer arbeidsintensief. Wie de digitale revolutie miste ging overkop maar wie in de jaren negentig dertig of veertig was maakte een quantum leap van belang. Het typische aan zo’n leap is dat hij GEEN overgangsperiode kent. Je staat van de ene dag op de andere in een totaal nieuw environment. Die jongens en meisjes zijn ondertussen vijftig of zestig en weten nog hoe het voeger was maar even goed hoe het morgen zal zijn. Als er een kink in de tech-kabel komt zullen zij de oplossing vinden.

Maar er is meer. Sinds jaren bloeit binnen de tak van de branding zo iets als corporate story telling. Professionals die voor uw bedrijf een consistent verhaal op poten zetten dat er voor zorgt dat de eindgebruiker zich met uw product of firma kan identificeren. Ieder bedrijf moet zijn verhaal hebben: hoe het begon, hoe het groeide en hoe het verder zal bestaan. Het is niet het verhaal dat je aan de aandeelhouders vertelt want die denken short term, investment en return en het enige verhaal wat ze lezen is het jaarverslag, rubriek dividenden. Hoe kan je nu een wervend verhaal hebben als je grote stukken van je productie rücksichtsloos naar lage loonlanden outsourcet of een sociaal drama als Renault Vilvoorde aanricht. Het is niet alleen oudere werknemers in dienst houden maar er voor zorgen dat die hun expertise en ervaring laten doorstromen naar de jongere werknemers. Zorgen dus dat er continuïteit en verloop is . Het heeft geen zin om vijftig plussers aan het werk te houden in zogenaamd lichtere taken als dat betekent dat die op een zijspoor gezet worden.

In de jaren negentig kozen heel wat werknemers voor een snelle uitstap via het vervroegde pensioen. Al dan niet gedwongen. Daarna werd dat pensioen een probleem. De oplossing was dat we met zijn allen langer gingen moeten werken.
Hier en daar zaten er mensen te wachten tot hun bedrijf over de kop zou gaan in de hoop dat er toch nog een uitstapregeling zou gevonden worden. Een systeem waar iedereen wil uitstappen is ziek. Zo ziek dat het tegelijk oudere werknemers discrimineert en vraagt om langer aan het werk te blijven. En vroeg of laat moet zo’n systeem zich in vraag gaan stellen. Als lijftijd geen item meer is dan is het pensioen dat ook niet. Laat ons stellen dat je op z”n minst niemand meer verplicht met pensioen zal kunnen sturen. Ook dat er deeltijds gewerkt kan worden.

De ouder werknemer wordt vaste prik in alle sectoren, ook in de media. Overigens spreekt men niet meer van oudere werknemers, cv’s vermelden de leeftijd niet langer.We gaan ook niet omgekeerd discrimineren op leeftijd. Iemand die tien jaar ervaring kan voorleggen is even waardevol als de crack dier er vijftig jaar expertise op zitten heeft. En als het er op aan komt is een campusverlater de ideale aanwerving omdat hij – als het onderwijs een beetje wil volgen, barst van toegepaste kennis. Bedrijven werken ook met clusters waarbinnen absolute beginners, afgestudeerden, anciens in groep werken. Ik stel het een beetje te mooi voor maar u weet wat ik bedoel.

 

Advertenties