2 Gerrit Six ©2011 14-59-55

Om maar even het stilzwijgen op deze site te verklaren. Eind november werd ik belast met de opdracht om in de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode en het aldaar gevestigde OLV-college een interim-opdracht te vervullen. Het betrof het aanleren der Franse taal aan de inboorlingen. Een nood-oproep omdat het Frans daar deerlijk in de verdrukking kwam te staan daar de betreffende taaltitularis haar weg naar Bethlehem diende aan te vangen. Niet zij maar uw dienaar kwam onbevlekt ontvangen voor een parterre van tieners te staan wiens hormonen dermate door hunne genen gierden dat ik bijwijlen en met stentorstem de heer moest aanroepen om de blijde Franse boodschap te kunnen verkondigen. Onbevlekt omdat ik zonder titre requis in de leerstoel gekatapulteerd werd. Daarbij vergeleken waren de hoorcolleges van de heer Tom Lanoye aan de Sorbonne een akkefietje. Mijn gehoor bestond niet uit afficinados maar sujetten die ofte het Frans als schoonmoedertaal hadden ofte alle kennis dienaangaande ontbeerden. de Passé was zelden simple of composé, laat staan plus que parfait. De Futur enigszins proche maar de indicatif wel present. Om het nog niet te hebben over het akkoord van l’adjectif dat bij gebrek aan tweederde meerheid uitgesteld diende te worden tot na nieuwjaar. Het hele opzet kaderde in een actie opgezet door de PS om Bart de Wever uit zijn hol te lokken wegens het ongehoord uitbreiden van de taalfaciliteiten in de zo al geplaagde Vlaamse rand. Een keer uit zijn hol zou Albert II middels zijn nieuwjaarsspeech de genadeslag toebrengen door het fascisme van de jaren dertig tot metafoor verheffen. Meta- en komforen hebben met elkaar gemeen dat ze ongevraagd in je gezicht kunnen ontploffen. En met wat er bij Bart aan gezicht overblijft na zijn vastenperiode kon de schade geschat worden: compleet gezichtsverlies. Des Konings metafoorkraam had echter een te kort lontje en leidde tot diens eigen defenestratie. Waarna mijn opdracht in het oog van de mediastorm verdween. Bij een eventueel telefoontje vanuit het schoonverdiep zou ik Bart een tegenvoorstel doen: een leeropdracht Duits voor de gevorderde derde leeftijd en de Antwerpse senioren, voortbordurende op de Unterlagen die sommigen in de jaren dertig al opgedaan hadden om tijdens de oorlog al feilloos te Accusatieven en Datieven. Het spreekt vanzelf dat ik nadat de mediastilte ingetreden is per 7 januari mijn opdracht onverwijld verder zal zetten. Je maintiendrai (1) (2).

 

1. 

Je maintiendrai (Nederlands: Ik zal handhaven) is de wapenspreuk van Nederland sinds 1815 en staat op de voorkant van het Nederlandse identiteitskaart. De spreuk is feitelijk de wapenspreuk van het huis van Oranje-Nassau, die Willem van Oranje overerfde met het prinsdom Orange door de erfenis van René van Chalon
2. 
Je Maintiendrai
[krant] – Je Maintiendrai was een krant die door het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog werd uitgegeven.

Advertenties