Tags

,

De nationale bank bevraagt de burger. Hierbij de belangrijkste vragen, geef toe wie ben(t) u of ik om
daar een antwoord op te (kunnen) geven. Ik doe toch even mijn best


Hoe denkt u dat in het algemeen de
economische situatie van België in de
afgelopen twaalf maanden
geëvolueerd is?

De economische situatie is helemaal niet geëvolueerd behalve dan in Genk want daar had iedereen zo wat werk bij een autoconstructeur waar ik even de naam van vergeet. Dom maar dat heeft zo eventjes 5O kaar geduurd. Daar is het dus wel een hele ommezwaai maar verder blijft België een luilekkerland. Hoe we het doen moet ik eigenlijk aan u vragen. Ik denk dat wij het ons niet kunnen permitteren om arm te zijn en dat we navenant boven onze stand leven: het spaarboekje aanspreken, erfenis opsouperen en op krediet kopen. En vooral we doen heel wat in ’t zwart en dat wordt niet verrekend in het BNP, ik schat dat we 20 procent welvarender zijn dan de officiële cijfers laten vermoeden en dat dankzij de Polen, de Roemenen en nog wat gastarbeiders die onze huizen, tweede residenties verfraaien en poetsen.

En hoe denkt u dat in de komende
twaalf maanden de economische
situatie in België in het algemeen zal
evolueren?

Wat de regering ook doet, er zal niets veranderen. Sedert we de Duitse bezetter verdreven hebben zijn we in staat van wettige zelfverdediging en zullen we alle achterpoorten benutten om nieuwe belastingen te vermijden. De begrotingsoefening is zo als de mythe van Sisifus: je rolt de steen naar boven en hij komt vanzelf weer naar beneden. We parkeren zo langzamerhand alle vijftig-plussers in de werkloosheid, vervroegd- of brugpensioen et après nous le déluge. Die komende twaalf maanden kunnen we nog wel aan.

Vindt u dat in het algemeen de
consumptieprijzen in de loop van de
laatste twaalf maanden:
– sterk gestegen zijn
– matig gestegen zijn
– zwak gestegen zijn
– vrijwel gelijk zijn gebleven
– gedaald zijn

Wat de consumptieprijzen betreft, heb ik wat veldwerk gedaan en ik kan u melden dat producenten en supermarkten er alles aan doen om ons op een verkeerd spoor te zetten. Fijne vleeswaren uit het hogere gamma worden niet langer per 100 gram verpakt maar in schaaltjes van 150 en 75 gram. Zij gaan er van uit dat we alleen naar de prijs kijken. Blijkbaar is de boterberg helemaal weggesmolten want de boterprijs is afgelopen jaar met 20 tot 30 procent gestegen. En met de boter alle primaire behoefte producten. Daar zit een strategie achter als je voor de prijs van een pak prei, ajuin en aardappelen gewoon ook de klaargemaakte soep kan kopen dan is de rekening vlug gemaakt. De sterkste stijging noteren wij bij de aardappelen die tien jaar terug nog enkele eurocent kostten. Aardappelen horen nu bij de duurste groenten die je kopen kan. Ik heb onlangs een nog te poffen reuze-aardappel in de rekken gevonden die maar liefst 2 euro 50 wilde kosten maar dat was dan ook geen gewone patat. Een keer je de consument naar de bereide maaltijden gedreven hebt en hem weghaalt van de aparte ingrediënten staat de deur naar de woeker wagenwijd open