Tags

, , ,

Van Quickeborne’s gratis app waarmee zijn stadsgenoten via de smartphone problemen kunnen melden aan het stadsbestuur blijkt erg populair in China. Afgelopen maandag kwam de app daar beschikbaar en hoewel het onderwerp ‘democratie’ momenteel wat gevoelig ligt in China blijkt de app daar biezonder goed te scoren. Er is namelijk iets geks aan de hand met deze app. Het merendeel van de downloads blijkt uit China te komen, terwijl in de app alleen mistoestanden in Kortrijk gesignaleerd kunnen worden.

Uiteraard informeert de app ‘Qortrijk’ de gebruikers ook over het Open Vld-programma voor de stad. Misschien gaat het hier wel om politieke spionage en zullen er in China binnenkort bij verkiezingen vreemde coalities gesloten en politiek kopstukken van hun voetstuk gestoten worden.

Via de functie ‘fotofix’ kunnen de gebruikers van ‘Qortrijk’ foto’s over zwerfvuil of kapotte voetpaden doorspelen aan Van Quickenborne, die op zijn beurt de aangekaarte problemen doorgeeft aan het stadsmeldpunt. Het is nog niet bekend of Van Quickenborne dergelijke misbruiken in de Chinese steden aan het Permanente Comité van het Nationaal Volkscongres zal doorsturen

Uit de iTunes Connect-statistieken blijkt dat bijna 50% van de downloads uit China komen. Het gaat om vele honderden downloads per dag. De trend is iets van de afgelopen dagen en lijkt niet af te nemen. Vincent Van Quickenboren staat voor een raadsel: hij had een paar vrienden ongehuurd maar voor zo ver hij zich kan herinneren geen Chinezen om het aantal downloads kunstmatig op te krikken. `Bovendien zou dat weinig zin hebben:Kortrijkzanen, die toch de belangrijkste doelgroep vormen voor de app, kijken niet in de Chinese ranglijsten om te kijken welke apps populair zijn. Wij hebben ook geen idee hoe de plotselinge Chinese belangstelling verklaard kan worden tenzij Qotrijk lekker bekt voor Chinezen.

Advertenties