Tags

,

Waarom is het zo moeilijk een antwoordje te sturen op een sollicitatie, neem een voorbeeld aan deze antwoorden

De VDAB organiseert van 9 tot 18 oktober de Werkweek, een initiatief waarbij werkgevers en nemers mekaar ontmoeten. Om de vele sollicitanten enigszins van antwoord te kunnen dienen hebben wij een standaard antwoordbrief voor vacatures opgesteld. Het zal u als werkzoekende al opgevallen zijn dat u zelden of nooit antwoord krijgt op uw sollicitatie. Met deze brief kan daar zeker aan verholpen worden.

cc: uw sollicitatie
geachte, gelieve hieronder de categorie aangevinkt te zien die u sollicitatie betreft
O dit is een automatic email response (*), wij hebben uw sollicitatie in goed orde ontvangen en zullen niet wachten er gevolg aan te geven. U begrijpt dat dit antwoord ons op generlei wijze verbindt. U mag al blij zijn dat u antwoord krijgt want de meeste secretariaten weten geeneens hoe ze zo’n AES moeten maken.
O u hebt gesolliciteerd voor een bij ons vacante betrekking. Als openbare instelling/overheidsbedrijf/parastatale zijn we verplicht daar kandidaturen voor in in te winnen via publicatie op de vdab-site of Jobat. Gezien de korte duur van de vacature en het feit dat we hier wel wat anders te doen hebben dan sollicitanten op de koffie te vragen zal verder geen gevolg gegeven worden. Wettelijk zijn wij volledig in orde en voor de rest: we couldn’t care less.
O uw sollicitatie op onze vacature is, laat ons eerlijk wezen, verloren moeite. Ons bedrijf heeft momenteel niet voldoende cash flow om dure advertenties te kopen. Door een nep-vacature, waarin we behalve de desiderata ook nog eens een boeiend portret van een florerend en volop personeel wervend bedrijf ophange, komen we stukken goedkoper uit.
O Uw sollicitatie is bij deze goed ontvangen maar bespaart u zich de moeite van het wachten op een verder antwoord. Statutair moeten al onze aanwervingen via een openbare vacature-stelling gebeuren. We hebben evenwel al lang een kandidaat gevonden die overigens al meteen aan de slag is kunnen gaan.
O Uw sollicitatie is op basis van uw cv en motivatiebrief niet weerhouden. We zouden u nog veel succes in uw verdere carrière kunnen wensen en u zelfs voorhouden dat uw gegevens in onze bestanden bewaard zullen worden. De eerlijkheid gebiedt ons evenwel te zeggen dat u nooit nog van ons zal horen.
O geachte, u begrijpt allicht dat wij, van zodra zich een valabel kandidaat aandiende, niet langer u gegevens hebben bijgehouden. Iedereen, ook de geselecteerden voor het selectiegesprek die niet weerhouden zijn, een bericht sturen is iets teveel gevraagd. U weet wat de volksmond zegt: geen nieuws, goed nieuws.

(*)vrijwaringsclausule

Deze elektronische boodschap en al haar bijlagen zijn vertrouwelijk en hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien deze e-mail niet voor u is bestemd, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. Een onfeilbare en correcte e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd. De overgebrachte informatie kan worden onderschept, gewijzigd of vernietigd. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. De zender kan dan ook onmogelijk verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap als gevolg van de elektronische transmissie. Indien verificatie nodig is, gelieve een afdruk te vragen.

Met de meeste hoogachting,

Advertenties