Tags

, , , , ,

For English see under

Gisteravond is de bekende tv-presentator Marcel Vanthilt het slachtoffer geworden van ongewenst bezoek in zijn Villa te Ieper. Op het ogenblik van de feiten had Vanthilt het bezoek van enkele bekende Vlamingen die rustig bij hem in de veranda een glaasje nuttigden. De bijgeroepen politie kon ook vaststellen dat er zich een menigte bij het raam van de veranda vergaapte, sommigen van hen waren er ook in geslaagd de villa binnen te dringen en behielden daar het diepste stilzwijgen. Binnen in het huis was ook filmapparatuur en in een achterkamer bevond zich een schaars geklede dame die beweerde Betty te heten en vertelde dat ze straks aan de beurt was. Vermoed wordt dat Marcel een feestje wou aanrichten en dat de bewuste indringster het niet over haar kant wou laten komen. Marcel probeerde nog tot een vergelijk te komen ( kunt ge straks eens langs komen) maar de dame in kwestie brak in verwensingen los en droop daarna gewoon af. Steeds meer bekende Vlamingen hebben last van dit soort stalking waarbij ze in de meest intieme situaties gestoord worden. het parket stelt een nader onderzoek in.

Beelden van de inbraak/CCCTV images

Last night the famous television presenter Marcel Vanthilt was the victim of unwanted visitors in his Villa in Ypres. At the time of the events  Vanthilt had the visit of some famous Flemings who quietly sat with him in the porch . The police could also determine that there was a crowd at the window of the porch gaping inside, some of them were also able to invade the house and kept there the deepest silence. Inside the house film equipment was found and a scantily clad lady who claimed to be called Betty and that she was told that she was next . More and more famous Flemings suffer from this kind of stalking involving  disturbing them in the most intimate situations . The prosecution proposes a further investigation.

Advertenties