Gaan we samen koffie drinken?

Met wie zou u een koffie willen drinken op een terras? En laat uw vrouw of partner even buiten beschouwing. Het gaat echt over een tête à tête, geen toevallige ontmoeting aan de comptoir van uw stamkroeg. “Willen we samen een koffie gaan drinken” is zoveel als een uitnodiging, goed wetende hoe weerloos jij en de overkant zullen zijn eens de drank geserveerd is en er to thé point moet gekomen worden.

“Waar zien we mekaar,” is al polsen naar smaak, naar lifestyle en de ontspannenheid waarmee het rendez-vous zal tegemoet gezien zal worden, zo niet de gespannenheid. Samen koffie drinken is een invitation au voyage van de gedachten en de occasionele sentimenten die zich tussen het suiker- en melkkopje kunnen installeren en van daar uit alle kanten op kunnen. Zal je de manier bestuderen waarop ze haar lepeltje manipuleert of in de donkerte en fond van haar tas staart als betrof het een orakel en wat zal je dat vertellen over wat mogelijk is en niet.

Allemaal vragen, allemaal spannend want de motoriek van een zittend duo is geeneens die van staande interpellanten. Wie staat kan zich beter verbergen dan wie zich achter een tafel schrankt ? Wat vertellen je handen: ongeduld of juist vastberadenheid, wat speelt er zich af in de interstellaire kosmos op ooghoogte. hoe leun je achter over want je zit toch niet op het puntje van je stoel.

Die koffie is de gangmaker van verheven gedachten gemengd met natte-vinger-werk. Er wordt even abstractie gemaakt van de entourage, de confidenties en halve en hele waarheden skaten over de opgeheven kopjes heen , onder-neus en met monden die nooit zo dicht kunnen komen in een doordeweekse babbel; terwijl je mekaar lippendienst bewijst.

Koffie is een excuus, een alibi, en houvast in een zee van vissen naar gedachten aan de overkant. En dan maar twisten voor de rekening, wie betalen gaat en of je dat chocolaatje nog bemachtigen kan, dat jullie dat meer moeten doen wetende dat er nog een eeuwigheid zal over heen gaan vooraleer….

Advertenties