Het was even wachten tot de minister zou doen wat ze niet ging doen, namelijk reageren op de beslissing om de adviezen te becommentariëren, dat was dan buiten sixlog minizine gerekend.

U gaat de adviezen rigoureus volgen?

Schauvliege: ‘Ja, Als ik uiteindelijk aan de adviezen begin te morrelen, kunnen we net zo goed die commissies afschaffen. Ik heb 87 miljoen euro te verdelen, terwijl er voor 150 miljoen euro subsidies zijn aangevraagd.Er is een verhoging van 3 naar 10 procent van de projectsubsidies, ten koste van de structurele subsidiëring van de instellingen. Ik vind projectsubsidies erg belangrijk. Het is essentieel om jong, creatief talent een kans te geven. Anderzijds, kunnen Commissies geen eindbeslissing nemen. In twijfelgevallen zie je soms dat de adviezen onvoldoende zijn uitgewerkt, in de veronderstelling dat uiteindelijk de minister wel zal beslissen. Met alle getouwtrek en gelobby vandien.

Veel gezelschappen zullen uit de boot vallen.

Schauvliege: Er is gewoon te veel versnippering. De gezelschappen zijn constant aan het produceren, maar die producties worden te weinig getoond. Gemiddeld wordt een voorstelling zeven à acht keer opgevoerd. Dat is te weinig. De sector weet dat ook. Er moeten keuzes worden gemaakt. Dat is moeilijk. Neem onze Vlaamse orkesten. Het is een illusie te denken dat Vlaanderen groot genoeg is om vier toporkesten te huisvesten. Met een toporkest bedoel ik: een orkest dat in de hele wereld tot de absolute top wordt gerekend. Misschien moeten we proberen zo’n orkest te vormen. Ik geef het voorbeeld van het Brussels Philharmonic dat werkt aan een spin-off die zich concentreert op het spelen van filmmuziek. Ik vind dat de instellingen subsidies niet moeten beschouwen als een hangmat. Maak je weerbaar, ga uit van je eigen kracht zodat je niet afhankelijk wordt van de overheid.’

Maar bestaat daarvoor wel een solide basis? Zit er genoeg geld in de markt voor cultuur?

Schauvliege: Dat is niet vanzelfsprekend. Ons fiscaal regime werkt ook niet echt mee, maar dat is dan weer federale materie. Voor één sector werkt het wel: de tax shelter voor de film. De boom van de Vlaamse film is grotendeels daaraan te danken. In Vlaanderen hebben we nog Cultuurinvest dat participeert in culturele projecten.

Wat is het moeilijkste dossier geweest?

Schauvliege: ‘Wat een vraag… wat ik moeilijk vind, is mensen teleurstellen. Kunstenaars vragen soms subsidies voor een project, een buitenlandse tournee bijvoorbeeld, en als het antwoord negatief is, voelen ze dat aan als een afwijzing van hun artistiek project. Ze nemen dat zeer persoonlijk op. ‘Ben ik niet goed genoeg misschien?’ Maar daar gaat het niet om. Misschien voldoet zo’n project niet aan de subsidiecriteria. Dat staat los van de appreciatie. Ik ben geen ijskonijn. Maar dat zal me er niet van weerhouden om moeilijke beslissingen te nemen.’

Advertenties